Görme Engelliler

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ(ADB) VE DENİZCİLER İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) SINAVINA HAZIRLIK KURSLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ SINAVI HAZIRLIK KURSU AÇILACAK

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ(ADB) VE DENİZCİLER İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) SINAVINA HAZIRLIK KURSLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) En az İlkokul mezunu olmak

2) En az 14 yaşını doldurmuş olmak

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dört Adet Fotoğraf (İki adet ADB için, iki adet KMT için)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ve iki adet fotokopisi)

3- Diploma (Aslı ve iki adet fotokopisi).

4- Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden alınacak ya da internet sitemizden indirilecek matbu sağlık raporu formunun Göz ve KBB doktorları tarafından doldurulup onaylanması (Aslı ve fotokopisi).

5- Resmi kurumda memur olarak çalışanlar için Görev Yeri Belgesi(Aslı ve fotokopisi).

6- Savcılıktan İyi Hal Belgesi-(Resmi Kurumda Çalışan Memurlar Hariç)-(Aslı ve fotokopisi).

7- Halk Bankası Acıpayam Şubesi nezdindeki “TR540001200935400005000140” İban Numarasına 150 TL yatırıldığına dair iki dekont.

8- Başvuru Dilekçesi (Halk Eğitimi Merkezinden alınacak ya da internet sitemiz üzerinden indirilecek).

9- 18 yaşından küçük olan kursiyerler için noter onaylı veli muvafakatnamesi – Veli Muvafakatname formu Halk Eğitimi Merkezinden alınacak ya da internet sitemiz üzerinden indirilecek).-(Aslı ve fotokopisi).

10- Son başvuru tarihi 22 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimidir.

 

NOT 1: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü için yatırılacak harç ve sınav ücreti; sınavdan önce kursiyerlerce aşağıda verilen açıklamalara uygun olarak ilgili banka ve vergi dairelerine eksiksiz olarak yatırıldıktan sonra alınacak ikişer dekont Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.

  • Amatör Denizcilik Belgesi için; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası, Ankara-Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesindeki (Şube Kodu 2532 ) 7064441-5008 numaralı hesaba (İBAN No:TR400001002532070644415008) 50 TL sınav ücreti yatırılacak. Bankaya para yatırılınca T.C kimlik numarası yazdırılacak ve açıklamalar kısmına “Amatör Denizcilik Belgesi Sınav Ücreti” diye not düşülecek. Sonra henhangi bir vergi dairesine Amatör Denizcilik Belge Harcı olarak 22,40 TL para yatırılacak) (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü Saymanlık Kodu: 034256 HİSAR)
  • Kısa Mesafe Telsiz Belgesi için; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası, Ankara-Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesindeki (Şube Kodu 2532 ) 7064441-5008 numaralı hesaba (İBAN No:TR400001002532070644415008) 50 TL sınav ücreti yatırılacak. Bankaya para yatırılınca T.C kimlik numarası yazdırılacak ve açıklamalar kısmına “Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Sınav Ücreti” diye not düşülecek. Sonra herhangi bir vergi dairesine Kısa Mesafe Telsiz Belge Harcı olarak 14,40 TL para yatırılacak) (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü Saymanlık Kodu: 034256 HİSAR)

NOT 2: Sınav başvuruları internet üzerinden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kursiyerler adına yapılacak ve kursiyerler bilgilendirilecektir. Bu konuda kesinlikle kursiyerlerin bir işlem yapmamaları gerekmektedir. Sınavların paraları kursiyerlerce ayrı ayrı yatırılacaktır.

NOT 3: ADB sınavına katılabilmek için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın https://ades.udhb.gov.tr/login/index.php internet adresindeki “Amatör Denizci Eğitim Sistemine” giriş yapılarak online eğitimin tamamlanması gerekir.

NOT 4: Verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sınavları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın uygun göreceği yer ve tarihte yapılacaktır.